Pokrywy

Pokrywa

Każdy podgrzewacz powinien składać się z izolowanej pokrywy całkowicie zakrywającej światło kadzi. w przypadku gdy kadź nie posiada własnej.

Zalety zastosowania pokrywy:

 • Pozwala na znaczącą oszczędność gazu niewielkim kosztem.
 • Zatrzymuje ucieczkę ciepła, poprzez promieniowanie, z najgorętszych powierzchni grzanej kadzi. Skutkuje to oprócz korzyści energetycznych także zwiększeniem komfortu pracy w okolicy stanowiska.
 • Tworzy wewnątrz kadzi komorę spalania niezależną od zewnętrznych ruchów powietrza. Pozwalając na regulacje palnika pod kątem największej efektywności.
 • Zapewnia ustalone miejsce wypływu spalin z kadzi. Spaliny nie lecą na przewody, rury, aparaturę nie powodując ich zużycia. Oraz zwiększa komfort pracy.
 • Jest wygodnym miejscem zamocowania palnika.

Podstawowe rozwiązania automatyki palnika

 • standardowe Sterowanie mocą palnika

Palnik posiada ciągłą regulacje mocy w zakresie od około 15%, mocy maksymalnej, w górę. W przypadku przegrzewania załącza się sterowanie włącz/wyłącz, z możliwym ustawieniem histerezy oraz opóźnienia. 

Opis sterowania:

 1. Moc palnika jest wynikiem wartości nadciśnienia gazu wewnątrz dyszy.
 2. Ciśnienie gazu jest proporcjonalne do ciśnienia statycznego powietrza na wylocie wentylatora.
 3. Ciśnienie powietrza zależy od obrotów wentylatora oraz zdławienia przepływu.
 4. Obroty wentylatora ustalane są przez falownik.
 5. Falownik dostaje sygnał prądowy z regulatora temperatury. Falownik ustala także prędkości krokowe do przewietrzania i zapłonu, a także do ochrony palnika gdy jest pozostawiony wyłączony na gorącej kadzi. 
 6. Wartość sygnału prądowego dobierana jest na podstawie stałych PID regulatora temperatury oraz odchyłka wartości mierzonej na termoparze od zadanej temperatury. 

Zapłon i kontrola płomienia:

 1. Zapłon palnika i kontrola płomienia odbywają się przy wsparciu sterownika palnikowego renomowanej firmy europejskiej. 
 2. Zapłon jest możliwy po spełnieniu określonych warunków w tym przewietrzenia komory spalania (kadzi).

Podgrzewacze kadzi, Możliwe rozwiązania konstrukcyjne

Pokrywa

Każdy podgrzewacz powinien składać się z izolowanej pokrywy całkowicie zakrywającej światło kadzi. w przypadku gdy kadź nie posiada własnej.

Zalety zastosowania pokrywy:

 • Pozwala na znaczącą oszczędność gazu niewielkim kosztem.
 • Zatrzymuje ucieczkę ciepła, poprzez promieniowanie, z najgorętszych powierzchni grzanej kadzi. Skutkuje to oprócz korzyści energetycznych także zwiększeniem komfortu pracy w okolicy stanowiska.
 • Tworzy wewnątrz kadzi komorę spalania niezależną od zewnętrznych ruchów powietrza. Pozwalając na regulacje palnika pod kątem największej efektywności.
 • Zapewnia ustalone miejsce wypływu spalin z kadzi. Spaliny nie lecą na przewody, rury, aparaturę nie powodując ich zużycia. Oraz zwiększa komfort pracy.
 • Jest wygodnym miejscem zamocowania palnika.

Funkcjonalność konstrukcji

Stanowisko do wygrzewania kadzi musi być funkcjonalne. Proponujemy całą gamę rozwiązań konstrukcyjnych dla wygodnego i bezpiecznego grzania kadzi na waszym zakładzie. Często czynnikiem decydującym w kwestii konstrukcji jest sposób transportu kadzi na odlewni.

Stosowane rozwiązania konstrukcyjne:

Wygrzewanie typowych kadzi można podzielić na wygrzewanie w pozycji pionowej i poziomej. Podgrzewacze w pozycji pionowej zajmują w pozycji spoczynkowej więcej miejsca na zakładzie, lecz nie potrzebują dodatkowego stanowiska umożliwiającego przechylenie kadzi.

Mobilność palnika:

 • Podgrzewacz mobilny.

Podgrzewacz mobilny jest w całości zabudowany na ramie na kółkach. Gaz jest dostarczany do urządzenia elastycznym przewodem, którego długość ogranicza pole możliwego ustawienie podgrzewacza. Takie rozwiązanie Jest sensowne wtedy gdy podgrzewaczem jest w stanie manewrować pojedynczy pracownik. Dlatego jest to rozwiązanie idealne do kadzi o odpowiednich wymiarach.

 • Podgrzewacz stacjonarny

Podgrzewacz stacjonarny wymusza ustawienie kadzi w odpowiednim miejscu. Tworzy tak zwane stanowisko do wygrzewania kadzi. 

Zakres ruchu pokrywy i jej napęd:

W celu dogodnego umiejscowienia pokrywy na kadzi oferujemy następujące napędy:

 • siłownik hydrauliczny,
 • siłownik pneumatyczny,
 • przekładnia ręczna,
 • motoreduktor.

Zakres ruchu pokrywy:

 • pokrywa przemieszczana góra dół, na równoległowodzie,
 • pokrywa na ramieniu z rolkami opartymi na słupie,
 • pokrywa przesuwana na szynach przód tył,  przy wygrzewaniu kadzi w położeniu poziomym.

Dodatkowo możliwe są położenia spoczynkowe, jak odchylenie pokrywy na ścianę, czy podniesienie mocno w górę.

 

Palnik gazowy tlenowo-powietrzny

Palnik gazowy tlenowo powietrzny

Informujemy o oddaniu do użytku palnika gazowego wentylatorowego ze wspomaganiem tlenem posiadającego dwa stopnie mocy. Pierwszy z ciągłym sterowaniem mocą z zachowaniem proporcji mieszanki gaz/ powietrze, oraz drugim stopniem zasilanym tlenem. Palnik ma znamionową moc 300 kW utleniacz do 150 kW dostarczany jest z wentylatora a druga połowa mocy zasilana jest tlenem. Palnik w codziennej produkcji służy do wygrzewania kadzi nad linią rozlewniczą, lecz ma być także palnikiem do zadań specjalnych.

Konstrukcja planika jest w całości wykonana ze stali jakościowych. Dla uzyskiwania pewnego zapłonu na palniku został zabudowany transformator zapłonowy. Jednakże planik nie stracił na swojej poręczności. Automatyka i aparatura została zabudowana na ramie przystosowanej do przenoszenia przez wózek widłowy. Gaz powietrze oraz tlen dostarczane są do palnika elastycznymi stalowymi wężami. Palnik sterowany jest termoparą mierzącą temperaturę wymurówki kadzi.

Regulator temperatury dostarczony z urządzeniem umożliwia sterowanie według zadanej krzywej. Dla ułatwienia stosowania tego rozwiązania wyprowadziliśmy na panel szafy przełączniki umożliwiające łatwe wybranie trybu pracy regulatora.

Moc palnika regulowana jest automatycznie na podstawie stałych Regulatora temperatury. Moc gaz/tlen jest mocą skokową uruchamianą na podstawie odchyłki od wartości zadanej. Co ważne tlen nie jest konieczny do prawidłowego działania urządzenia. Przy braku ciśnienia tlenu palnik będzie z powodzeniem pracował na mocy gazowo-powietrznej. Palnik posiada automatyczny restart po przegrzaniu, alarm przegrzania i wyłączenie palnika sterowane jest nastawialnym przekaźnikiem czasowym.

Palnik ten nadaje się do bycia uniwersalnym palnikiem na waszej odlewni. Na co dzień może wygrzewać kadź a w razie wymiany wymurówki pieca w sam raz jako palnik do suszenia. Oddany palnik pracuje na 8 metrowych elastycznych przewodach. i jest zamocowany w kołnierzu na kadzi z szybkim zdejmowaniu na klamrach. Lecz widzimy także potencjał w rozwiązaniach typu zamocowany na pokrywie do grzania kadzi lub w ścianie do grzania poziomego. przewody mogą być wydłużone a palnik wyposażony w pokrywy do kilku rodzai kadzi/pieców. zapraszamy do przedstawiania oczekiwań.

Karta katalogowa Palnik-uniwersalnego-przeznaczenia-dla-odlewnictwa-karta-katalogowa.pdf